Середа, 22.01.2020, 00:05 | Ви увійшли як Гість | Група "Гости" | Мій профіль | ВихідВітаю Вас Гість | Реєстрація | ВхідЖиттєдіяльність громади

Головна » Статті » Регуляторна діяльність » Регуляторна діяльність

Про затвердження Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населени
У К Р А Ї Н А
КРИСКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КОРОПСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(____ сесія шостого скликання)
Р І Ш Е Н Н Я
________ 2012 року
С. Криски
Про затвердження Положення про порядок залучення коштів
замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради

З метою залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крисківська сільська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради (додаток 1).
2. Затвердити Типовий Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради з додатками (додаток 2).
3. Затвердити Порядок розрахунку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради у разі будівництва об’єктів, загальна кошторисна вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена або не відповідає одиниці створеної потужності в населених пунктах Крисківської сільської ради (додаток 3).
4. Затвердити Положення „Про цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради ” (додаток 4).
5. Виконавчому комітету сільської ради проект рішення розмістити на сайті Крисківської сільської ради.
6. Пропозиції і зауваження приймати у виконавчому комітеті сільської ради протягом місяця з дня друкування у засобах масової інформації.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку та врегулювання земельних відносин.
Сільський голова В.С.Осовик
Додаток 1
до рішення _____
від _____________ 2012 року

П О Л О Ж Е Н Н Я
про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради

1.Загальні положення
1.1. Це Положення регулює відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038-VI, та Закону України «Про запобігання впливу світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» від 25 грудня 2008 року № 800-VI організаційні та економічні відносини, пов’язані з порядком залучення, розрахунку розміру і використанням коштів пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради у зв’язку з будівництвом будь-яких об’єктів на території населених пунктів Крисківської сільської ради.
1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
- будівництво – спорудження нових об’єктів громадського, виробничого та іншого комерційного призначення, їх реконструкція, розширення, добудова, реставрація відбудова та відтворення втраченої історичної забудови, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об’єктів, їх перепрофілювання, переобладнання, технічне переоснащення;
- об`єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, комунікації, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;
інженерно – транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;
- соціальна інфраструктура – об’єкти установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно–оздоровчі установи, установи культури і мистецтва, установи житлово–комунального господарства;
- розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл;
-інвестор – фізична або юридична особа України, іноземних держав, яка приймає рішення про вкладення власних, запозичених або залучених коштів в об’єкти будівництва та забезпечує фінансування їх спорудження;
- замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) у населених пунктах Крисківської сільської ради і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;
- пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради – внесок замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, який полягає у перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до сільського бюджету коштів пайової участі замовника для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради (далі – пайова участь);
- кошти пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради, які залучаються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл на пайовій участі (далі – кошти пайової участі);
- договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради – договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради, укладений Крисківською сільською радою із замовником (далі – Договір);
- будинки житлового фонду соціального призначення – житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк;
- доступне житло – збудовані і ті, що будуються за державної підтримки, житлові будинки (комплекси) громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;
- об’єкт самочинного будівництва – житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, яка не була відведена для цієї мети, а також без відповідних дозвільних документів, передбачених законодавством, чи з істотними порушеннями будівельних норм і правил.
1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх замовників, незалежно від форми власності, які здійснюють будівництво на території населених пунктів Крисківської сільської ради, за винятком тих, що перелічені у п. 1.5. цього Положення.
1.4. Встановлений сільською радою для замовників розмір пайової участі не може перевищувати граничний розмір пайової участі, встановлений згідно законодавства.
Граничний розмір пайової участі з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати:
10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;
4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.
1.5. До пайової участі не залучаються замовники у разі будівництва з дотриманням вимог чинного законодавства:
1.5.1. об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;
1.5.2. будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;
1.5.3. будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
1.5.4. індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;
1.5.5. об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
1.5.6. об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;
1.5.7. об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.
1.6. При сплаті коштів за набуття права оренди земельної ділянки шляхом аукціону (конкурсу) замовник не звільняється від пайової участі.
2. Розрахунок розміру та порядок залучення коштів пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради
2.1. Пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради полягає у перерахуванні замовником до сільського бюджету Крисківської сільської ради коштів для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради, згідно з Договором.
Залежно від належності земельної ділянки до певної зони (додаток - карта села, поділена на зони), розмір суми пайової участі замовників будівництва у розвитку соціальної інфраструктури села множиться на такі коефіцієнти:
а) І зона (центральна частина села) - коефіцієнт 1,29;
б) II зона - коефіцієнт 0,98;
в) ІІІ зона - коефіцієнт 0,81;
На виконання Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи та розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», Постанови КМУ «Про заходи здешевлення вартості будівництва житла» на період до 01.01.2013 р. при розрахунку пайових внесків згідно з п. 2.2 та п. 2.3 цього Порядку застосовується понижуючий коефіцієнт 0,5 за умови повної сплати коштів до 01.01.2013р.
2.2. Величина пайової участі визначається у розрахунку, який є невід’ємною частиною Договору, укладеному з Крисківською сільською радою, як відсоток від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій.
Розмір пайової участі розраховується за формулою: ПУ = (ЗКВБ - Вз - Вбм - Вім) х 10 % (4 wacko х Кз х Кпон, де
ПУ — пайова участь;
ЗКВБ — загальна кошторисна вартість будівництва;
Вз — витрати, пов'язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;
Вбм — витрати, пов'язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;
Вім — витрати на влаштування внутрішньо - та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;
10 або 4 % — відсоток вартості будівництва, визначений згідно з пп. 2.4.1 та 2.4.2 Положення;
Кз — коефіцієнт зональності, визначений згідно з п. 2.1 Положення;
Кпон — коефіцієнт пониження, передбачений п. 2.1 Положення.
2.3. Якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених виконавчим комітетом сільської ради нормативів для одиниці створеної потужності на підставі прогнозних середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження об’єктів житлового будівництва за регіонами України, затверджених Міністерством регіонального розвитку та будівництва України або на підставі експертної оцінки, проведеної у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 року № 1891 «Про затвердження Методики оцінки майна».
2.4. Розмір пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради визначається у відповідності до пунктів 2.2. і 2.3. цього Положення і становить у разі будівництва:
2.4.1. нежитлових будівель та споруд (за винятком тих, що перелічені у п. 1.5. цього Положення) – 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;
2.4.2. житлових будинків (за винятком тих, що перелічені у п. 1.5. цього Положення) – 4 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;
2.4.3. житлових будинків з вбудовано-прибудованими об’єктами комерційного призначення, розмір коштів пайової участі визначається диференційовано, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта (будівництво об’єкта комерційного призначення – відповідно до пункту 2.4.1., будівництво житлового будинку – відповідно до пункту 2.4.2.);
2.4.4. об’єктів самочинного будівництва – 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта (за винятком об’єктів, які за рішенням суду підлягають знесенню).
2.5. При будівництві об’єктів соціальної інфраструктури села за зверненням замовника або поданням відповідного виконавчого органу Крисківської сільської ради, рішенням сесії сільської ради може бути змінено відсоток для розрахунку розміру пайової участі або замовник може бути звільнений від сплати коштів пайової участі, визначених Договором.
2.6. Якщо будівництво здійснюється на земельних ділянках, право оренди та право власності на які набуто на конкурсній основі, то пайова участь здійснюється в розмірі, який є різницею між встановленим цим Положенням розміром пайової участі та виконаними додатковими умовами конкурсу (сплата коштів до цільового фонду соціально-економічного розвитку, внесення матеріальних цінностей у розвиток села тощо, що підтверджується відповідними документами).
2.7. Якщо будівництво здійснюється на об’єктах втраченої історичної забудови, право на відбудову яких набуто на конкурсній основі, то пайова участь здійснюється в розмірі, який є різницею між встановленим цим Положенням розміром пайової участі та виконаними додатковими умовами конкурсу (сплата коштів до цільового фонду соціально-економічного розвитку, внесення матеріальних цінностей у розвиток села тощо, що підтверджується відповідними документами).
2.8. У разі нульового або від’ємного результату різниці між встановленим згідно з Положенням розміром пайової участі та виконаними додатковими умовами конкурсу замовник не сплачує кошти пайової участі.
2.9. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.
2.10. Для об’єктів, введення в експлуатацію яких буде здійснюватись до 1 січня 2013 року, кошти пайової участі сплачуються після прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію, але до визнання виконавчим комітетом права власності на об’єкт нерухомого майна.
2.11. Для об’єктів, введення в експлуатацію яких буде здійснюватись з 1 січня 2013 року, кошти пайової участі сплачуються до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.
2.12. Кошти пайової участі сплачуються в повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком та у строки, що визначаються Договором, до цільового фонду соціально-економічного розвитку населених пунктів Крисківської сільської ради.
2.13. У разі сплати замовником коштів пайової участі, згідно з Договором, копії платіжних документів з відміткою бухгалтерії сільської ради про фактичне зарахування таких коштів до бюджету Крисківської сільської ради додаються до заяви на оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна. Рішення виконавчим комітетом Крисківської сільської ради про оформлення права власності приймається за наявності платіжних документів про сплату коштів пайової участі.
3. Порядок використання коштів пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради.
3.1. Кошти, отримані як пайова участь, можуть використовуватись виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села, згідно з рішенням сесії Крисківської сільської ради.
3.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів пайової участі приймає Крисківська сільська рада при затвердженні Програми соціально-економічного розвитку та сільського бюджету на кожний рік.
3.3. Забороняється вимагати від замовника надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу).
4. Договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради
4.1. Договір укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації сільською радою звернення замовника про його укладення та передує прийняттю виконавчим комітетом Крисківської сільської ради рішення про надання містобудівних умов і обмежень або дозволу на виготовлення проектної документації на будівництво об’єкта.
4.2. Підготовку Договору проводить cільська рада на підставі звернення замовника про укладення Договору та доданих документів:
- завірена копія правовстановлюючих документів на право володіння або користування земельною ділянкою;
- завірена копія правовстановлюючих документів на об’єкт нерухомого майна;
-завірена копія технічного паспорта об’єкта нерухомого майна;
- матеріали інвентаризації, виготовлені районним бюро технічної інвентаризації;
- посвідчена згода власників суміжних земельних ділянок, співвласників приміщення, власників суміжних приміщень;
- погодження керівника відповідної житлово-експлуатаційної організації, на балансі якої знаходиться будинок або протокол загальних зборів членів ОСББ;
- за умови придбання власності у спільну сумісну власність подружжя – нотаріально завірена згода чоловіка чи дружини та завірена копія свідоцтва про одруження; в разі, якщо діти є співвласниками житла – рішення органу опіки і піклування;
- погоджена головним архітектором ескізна пропозиція об’єкта будівництва;
- висновок уповноважених органів у галузі охорони пам’яток історії та культури – у разі, якщо об’єкт є пам’яткою архітектури;
- завірені копії: свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (юридичної чи фізичної особи), довідки з ЄДРПОУ;
- завірена копія паспорта фізичної особи чи керівника юридичної особи;
- завірена копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- інформація про банківські реквізити (розрахунковий рахунок, банк, МФО).
4.3. Істотними умовами Договору є:
розмір пайової участі;
строк (графік) сплати коштів пайової участі;
відповідальність сторін.
4.4. Договір містить умови щодо розміру у відсотковому значені від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, форми, у якій будуть вноситись кошти пайової участі, банківські реквізити, рахунок, на який мають перераховуватись кошти, терміни сплати, майнові та інші права сторін, їх відповідальність, у тому числі відповідальність замовника за прострочення термінів сплати коштів, невиконання умов Договору та інше
4.5. Невід’ємною частиною Договору є розрахунок розміру пайової участі. Розрахунок розміру пайової участі проводиться бухгалтерією Крисківської сільської ради протягом десяти робочих днів з дня реєстрації сільською радою звернення замовника про проведення розрахунку до Договору у грошовому виразі відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта на підставі доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта з техніко-економічними показниками.
4.6. Вимога щодо зобов’язання замовника звернутись для проведення розрахунку до Договору викладається в рішенні виконавчого комітету Крисківської сільської ради про надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки або дозволу на виготовлення проектної документації на будівництво об’єкта.
4.7. Замовнику після виготовлення проектно-кошторисної документації надати зведений кошторисний розрахунок, виконаний ліцензованою проектною організацією до Крисківської сільської ради для проведення розрахунку до Договору.
4.8. Договір, укладений між сільською радою та замовником, підписується сільським головою (за його відсутності – уповноваженою особою).
4.9. Договір зберігаються 3 роки після його виконання в бухгалтерії Крисківської сільської ради, після чого передається на збереження до архіву.
5. Заключні положення
5.1. Усі рішення, дії або бездіяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадян та юридичних осіб, пов’язані із залученням коштів пайової участі, можуть бути оскаржені у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
У разі невиконання замовником умов Договору щодо перерахування в повному обсязі коштів відповідно до вказаного Договору, виконавчий орган Крисківської сільської ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

Аналіз
регуляторного впливу до проекту рішення
сільської ради
" П О Л О Ж Е Н Н Я
про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради "

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сільської ради «Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради» підготовлено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308.

1.Опис проблеми
Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури сільської ради вимагає комплексного рішення багатьох проблем пов'язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об'єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою, фінансується за рахунок коштів сільського бюджету. Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території села дають можливість зменшити витрати сільського бюджету на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, а також залучити замовників до благоустрою території села.
У зв'язку з прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону повинні розробити порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури відповідного населеного пункту.
2.Цілі державного регулювання
Метою цього регулювання є реалізація державної політики у сфері регулювання містобудівної діяльності.
Основними цілями державного регулювання є:
- забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради;
- врегулювання взаємовідносин сільської ради з замовниками будівництва (реконструкції) шляхом укладання договорів, що передбачають диференціацію відрахувань виходячи з вартості будівництва (реконструкції) об'єктів, категорій об'єктів будівництва (реконструкції);
- збільшення обсягу надходжень в місцевий бюджет від замовників на економічний та соціальний розвиток села;
- здійснення контролю за своєчасністю та повнотою надходжень внесків на розвиток;
- сприяння розвитку інженерно–транспортної та соціальної інфраструктури села та його благоустрою.
3.Альтернативні способи досягнення встановлених цілей
Запропоноване регулювання забезпечить диференційований порядок залучення коштів замовників будівництва для участі у розвитку соціальної інфраструктури сільської ради із дотриманням вимог чинного законодавства. Виходячи із викладеного таке регулювання вбачається оптимальним.
4.Механізми розв'язання проблеми.
Механізмом досягнення цілей регулювання є:
- введення порядку залучення сільською радою коштів фізичних та юридичних осіб – замовників будівництва (реконструкції) на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради, який буде відповідати вимогам чинного законодавства;
- чітке визначення переліку замовників, що не будуть залучені до пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради;
- застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного у встановленні розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради, в залежності від об'єкта будівництва ( реконструкції);
- чітке врегулювання прав та обов'язків сторін у рамках договорів про пайову участь забудовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради.
5.Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта
Залучення замовників на будівництва (реконструкцію) до пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради дозволить створювати нові та проводити реконструкцію діючих об'єктів інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури по всій території населених пунктів Крисківської сільської ради.
Крім того, запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради.
7. Обгрунтування терміну дії рішення
Строк дії запропонованого акта встановлюється довгостроково, або до прийняття урядом нових нормативних актів.
8. Показники результативності регуляторного акту.
Кількість укладених договорів про внесок забудовників у створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради;
сума коштів, яка надійде до сільського бюджету;
стан розвитку інфраструктури села.

9. Визначення заходів відстеження результативності рішення.
Стосовно регуляторного акта здійснюється повторне та періодичне відстеження в терміни, встановлені ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Додаток 2
до рішення _____
від _____________ 2012 року

Типовий договір
про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради

с. Криски „____”___________20__ р.
Крисківська сільська рада, в особі сільського голови ____________________________________, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони (надалі – Сторона 1) та Замовник ________________________________________________________ в особі ___________________________________________, який діє на підставі _________________________________________________ (далі – Замовник), разом пойменовані – Сторони уклали цей Договір про наступне

І. Предмет Договору
1.1. Відповідно до цього Договору Замовник зобов’язується здійснити пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради та перерахувати на рахунок цільового фонду створення і розвитку інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради грошові кошти у розмірі, визначеному у Розрахунку величини пайової участі в розвитку інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради (додаток 1), що є невід»ємною частиною даного Договору.
1.2. Грошові кошти за цим Договором перераховуються Замовником за такими реквізитами: р/р _____________________, код ___________, МФО _____________, банк одержувач ______________________________.

ІІ. Права та обов’язки Сторін

2.1. Замовник зобов’язується своєчасно здійснити відрахування коштів пайової участі, згідно з Графіком оплати (додаток 2), що є невід’ємною частиною цього Договору.
Оплату може бути внесено одним платежем, шляхом перерахування Замовником грошових коштів за реквізитами,визначеними у п 1.2. розділу 1 до _________.
2.2. Крисківська сільська рада зобов’язується визначити розмір пайової участі відповідно до Порядку залучення та використання коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради .
2.3. Крисківська сільська рада має право контролювати виконання Замовником зобов’язань щодо сплати коштів пайової участі згідно умов даного договору.

ІІІ. Особливі умови.
3.1. З моменту зарахування на рахунок цільового фонду населених пунктів Крисківської сільської ради коштів, передбачених цим Договором, Замовник передає право володіння, користування та розпорядження вказаними коштами Крисківській сільській раді відповідно до їх цільового призначення, і ці кошти стають власністю територіальної громади Крисківської сільської ради.
3.2. Об’єкти, майно та інші активи, придбані та/або створені за рахунок коштів , внесених Замовником як пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради за цим Договором, є комунальною власністю територіальної громади Крисківської сільської ради.
ІV. Відповідальність Сторін.

4.1. Сторони за невиконання або неналежне виконання цього Договору несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.
4.2. У разі несвоєчасно сплати коштів пайової участі, Замовник сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочки.
4.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє Замовника від виконання зобовʹязань.
4.4. Відповідальність за достовірність наданих для розрахунку даних несе Замовник.
V. Форс-мажор.
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо воно сталося внаслідок обставин непереборної сили, як-то: пожежа, повінь, землетрус,втручання з боку органів влади, воєнні дії тощо, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання умов Договору. При цьому строк виконання Договору відтерміновується пропорційно часу, протягом якого діяли такі обставини.
VI.Строк дії Договору.
6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.
VII. Інші умови.
7.1. Зміни до цього договору вносяться в установленому законодавством порядку за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору або у судовому порядку.
7.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.
7.3. Цей Договір складено у двох екземплярах (один – Замовнику, один – Крисківській сільській раді), які мають однакову юридичну силу.

VIII. Адреси та реквізити Сторін.Крисківська сільська рада Замовник
___________________________________ _________________________________
____________________________________ ________________________________
____________________________________ ________________________________
____________________________________ ________________________________
_______________/___________________ _________________________/________

МП МП
Додаток 1
до Договору про пайову участь
від _____________ 2012 року
Розрахунок величини пайової участі в розвитку
інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради

с. Криски 20__р.

Крисківська сільська рада рада, в особі сільського голови ___________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , з одного боку, та
_____________________________________________________________________(П. І. Б., посада особи, з якою укладено договір)
далі іменований «Замовник», з іншої сторони, які далі разом іменуються «Сторони», відповідно до умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради від «____» ______________ 20 р. №_________________________ домовилися про таке:

1. Затвердити розрахунок розміру пайової участі на розвиток інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради у зв'язку з будівництвом об'єкта _______________________ , що знаходиться за адресою ___________________________________ ,який є грошовим виразом відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, установленого відповідно до Закону України від 17.02.11 р. № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» та Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради, затвердженого рішенням сесії Крисківської сільської ради від ______. № __ (далі за текстом — Положення).
2.Земельна ділянка, на якій планується здійснити будівництво об'єкта, розташована у __ зоні згідно з умовним поділом зон забудови села, тому до об'єкта будівництва відповідно до п. 2.1 Положення може бути застосовано коефіцієнт ___.
3.Унесення коштів у вигляді пайової участі єдиним платежем Договором не передбачено, тому понижуючий коефіцієнт 0,5 відповідно до п. 2.1 Положення не застосовується.
4.Підставою для здійснення розрахунку, крім зазначених вище документів та нормативно-правових актів, стала надана Замовником проектно-кошторисна документація на об'єкт будівництва, а саме:_______________________________________________________________.

5.Інші документи, що підтверджують вартість будівництва об'єкта містобудування (угоди, договори, кошториси тощо):________________________________________________________________ .

6.Згідно з наданими Замовником документами загальна кошторисна вартість об'єкта будівництва становить: ____________________________.
7.Витрати на виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, улаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником документацією становлять _______________________.
8.Будівництво інженерних мереж та/або об'єктів, які Замовник має побудувати за межами своєї земельної ділянки згідно з технічними умовами, вартість яких має бути враховано під час розрахунку розміру пайової участі в розвитку інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради, на момент підписання цього документа не передбачено.
9. Розмір пайової участі визначений за формулою, затвердженою п. 2.2 Положення, та становить __________________________ гривень:
ПУ = (_____ грн. - _______ грн. - _____ грн.) х 10 % х ____ = _______ грн.
10. Цей Додаток складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий — у виконавчому комітеті Крисківської сільської ради. Цей Додаток є невід'ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради від « » 20 р. № , набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього періоду дії основного Договору.

Крисківська сільська ради Замовник
_________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

М.П. М.П.

Додаток 2
до Договору про пайову участь
від _____________ 2012 року
Графік оплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради

С. Криски _________20___р.
Крисківська сільська рада рада, в особі сільського голови __________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , з одного боку, та
_____________________________________________________________________(П. І. Б., посада особи, з якою укладено договір)
далі іменований «Замовник», з іншої сторони, які далі разом іменуються «Сторони», відповідно до умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради від «____» ______________ 20 р. №_________________________ домовилися про таке:
1.Оплату за Договором буде здійснено окремими частинами в такому розмірі та у строки:
___% від загального розміру пайової участі, в сумі ______грн. до ______20__р.;
___% від загального розміру пайової участі, в сумі ______грн. до ______20__р.;
___% від загального розміру пайової участі, в сумі ______грн. до ______20__р.;
___% від загального розміру пайової участі, в сумі ______грн. до ______20__р..
2. Цей додаток складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у виконавчому комітеті Крисківської сільської ради. Цей Додаток є невід`ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради від _____20__р. №____, набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього періоду дії основного Договору.

Крисківська сільська рада Замовник
___________________________________ _________________________________
М.П. М.П.
Додаток 4
до рішення _____
від _____________ 2012 року

Положення
про Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради

1. Загальні положення
1.1. Цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради (далі - Цільовий фонд) створюється з метою фінансування заходів щодо розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради.
1.2. Кошти, отримані як пайова участь (внесок) замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного населеного пункту.
1.3. Розпорядником коштів Цільового фонду є виконавчі органи Крисківської сільської ради, визначені рішенням про сільський бюджет на відповідний бюджетний рік.
1.4. Терміни, які вживаються у цьому Положенні:
1.4.1. замовник – фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об’єкта містобудування;
1.4.2. розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, поточний ремонт, розширення та придбання об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради;
1.4.3. інженерно-транспортна інфраструктура – це комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;
1.4.4. соціальна інфраструктура – це будівлі, споруди та інші об’єкти сфери освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, фізичної культури та спорту, об’єкти житлового, житлово-комунального та комунального господарства, а також території загального користування, що визначені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, крім тих, що належать до інженерно-транспортної інфраструктури та їх об’єкти і елементи.

2. Джерела формування Цільового фонду
2.1. До джерел формування Цільового фонду належать кошти, що надійдуть від замовників відповідно до Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради та договорів, які будуть укладені відповідно до вказаного Порядку.
3. Використання коштів Цільового фонду
3.1. Кошти Цільового фонду використовуються виключно на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради.
3.2. Конкретні напрямки використання коштів Цільового фонду затверджуються Крисківською сільською радою у сільському бюджеті з урахуванням програм соціально-економічного розвитку на відповідний бюджетний період.
4. Звітність про формування та використання Цільового фонду
4.1. Контроль за використанням коштів Цільового фонду здійснюється постійною комісією Крисківської сільської ради з питань бюджету, комунальної власності, соціально-економічного розвитку та врегулювання земельних відносин.
4.2. Звіти про надходження та використання коштів цільового фонду подаються на розгляд та затвердження Крисківської сільської ради одночасно із звітами про виконання сільського бюджету.
5. Прикінцеві положення
5.1. Положення про цільовий фонд розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Крисківської сільської ради, а також зміни і доповнення до нього затверджується виключно Крисківською сільською радою.
5.2. У випадку внесення змін до чинного законодавства, регуляторних актів місцевого значення, а також прийняття нових нормативно-правових актів відповідні зміни вносяться і до цього Положення.

Аналіз
регуляторного впливу до проекту рішення
сільської ради
Назва регуляторного акта: "Про цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради "
Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сільської ради «Про затвердження Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради» підготовлено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308.

1.Визначення проблеми
У зв’язку з прийняттям Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та необхідністю перечислення коштів пайової участі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію виникла необхідність розробки проекта даного регуляторного акту "Про цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради "

2. Цілі державного регулювання
Основними цілями державного регулювання є:
- виконання норм діючого законодавства;
- прозорість процедури відрахування цільових коштів на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури села;
- наповнення дохідної частини сільського бюджету;
- покращення архітектурного вигляду сіл.
3. Визначення альтернативних способів досягнення цілей.
1. Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.
Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що не будуть досягнуті цілі, які ставить перед собою сільська рада.
2. Друга альтернатива – прийняття рішення «Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради».
Дана альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася та досягає завдань регулювання.
4. Механізм і заходи, які забезпечать розв'язання проблеми.
Для розв’язання проблеми пропонується прийняти сільською радою рішення про утворення цільового фонду на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей
Запровадження рішення сесії Крисківської сільської ради «Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради» забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.
Розробка рішення сесії Крисківської сільської ради здійснюється за принципами:
- законності;
- гласності (відкритості та загальнодоступності);
- колегіальності.

6.Визначення показників результативності рішення
1. Показником результативності рішення є можливість отримати додаткові кошти та за рахунок цільового фонду покращувати архітектурний вигляд сіл.
7. Обґрунтування терміну дії рішення
Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений.
8. Показники результативності регуляторного акту.
Показники результативності регуляторного акту це:
- сума надходжень коштів в цільовий фонд;
- кількість заключених договорів про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради.
9. Визначення заходів відстеження результативності рішення
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності.
Повторне відстеження результативності акта буде здійснюватись через два роки після вступу в силу даного регуляторного акту.

Додаток 3
до рішення _____
від _____________ 2012 року

Порядок розрахунку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради у разі будівництва об’єктів, загальна кошторисна вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена або не відповідає одиниці створеної потужності в населених пунктах Крисківської сільської ради.

1. Для замовників будівництва, в яких кошторисна вартість не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, розрахунок розміру пайового внеску здійснюється із застосуванням нормативу для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням виконавчого комітету Крисківської сільської ради.
2. Розрахунок пайової участі Замовників під час будівництва об'єктів, вартість яких згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами не визначена або не відповідає одиниці створеної потужності в населених пунктах Крисківської сільської ради, здійснюється за формулою:
ПУ = (Пх Осп - Вз - Вбм - Вш) х 10 (4) % х К он х Кпон,
де П — площа об'єкта будівництва у метрах квадратних (у разі здійснення житлового будівництва враховується загальна площа житла; у разі здійснення добудови враховується тільки площа тієї частини об'єкта, що добудовується; якщо добудовуються тільки сходи, то враховується площа земельної ділянки під сходами);
Осп — норматив для одиниці створеної потужності, затвердженої рішенням Крисківської сільської ради, що діє на дату укладення договору про пайову участь між Замовником та сільською радою;
Вз — витрати, пов'язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;
Вбм — витрати, пов'язані зі звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;
Вім — витрати на влаштування внутрішньо - та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;
10 або 4 % — відсоток вартості будівництва, визначений згідно з п. 2.4.1 та п.2.4.2. Положення про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Крисківської сільської ради , (далі — Положення);
Кзон — коефіцієнт зональності, визначений згідно з п. 2.1 Положення;
Кпон — коефіцієнт пониження, передбачений п. 2.1 Положення.
3. При будівництві житла загальна площа сходових кліток та ліфтів оцінюється з коефіцієнтом 0,5.
Категорія: Регуляторна діяльність | Додав: admin (26.10.2012)
Переглядів: 1990 | Рейтинг: 0.0/0
Схожі матеріали
Нажаль, схожого нічого не знайшлось!
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]