Середа, 22.01.2020, 00:07 | Ви увійшли як Гість | Група "Гости" | Мій профіль | ВихідВітаю Вас Гість | Реєстрація | ВхідЖиттєдіяльність громади

Головна » Статті » Регуляторна діяльність » Регуляторна діяльність

Про встановлення тарифів за водопостачання та помел зерна
Інформація про оприлюднення проекту регуляторного акту сільської ради Виконавчий комітет сільської ради відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення розробленого проекту регуляторного акта виконавчого комітету сільської ради – "Про встановлення плати за надання послуг по водопостачанню населення сіл Криски, Іваньків, Великий Ліс Крисківським комунальним підприємством" (додається). Проект регуляторного акту, аналіз регуляторного впливу розміщені на офіційному сайті Крисківської сільської ради. Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта приймаються виконавчим комітетом сільської ради протягом місяця з дня його оприлюднення за адресою: 16213, с. Криски, вулиця Шкільна, 2 Проект УКРАЇНА КРИСКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Коропського району Чернігівської області ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І Ш Е Н Н Я № _____________________ 2014 року Про встановлення плати за надання послуг по водопостачанню населення сіл Криски, Іваньків, Великий Ліс Крисківським комунальним підприємством Заслухавши інформацію бухгалтера комунального підприємства Р.В.Деменко по даному питанню, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 1. Встановити ставку за надання послуг по водопостачанню населення сіл Криски, Іваньків, Великий Ліс Крисківським комунальним підприємством в сумі 10, 00 грн. за І людину та І голову ВРХ, коня на місяць. У ставку входять видатки на ремонт та експлуатацію водогонів та водонапірних башень, оплату електроенергії, заробітної плати працівникам. В разі потреби вносити зміни до ставки за водопостачання на утримання водопроводів та водонапірних башень. 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет сільської ради. Сільський голова В. С.Осовик Аналіз впливу регуляторного акта проекту рішення виконавчого комітету Крисківської сільської ради «Про встановлення плати за надання послуг по водопостачанню населення сіл Криски, Іваньків, Великий Ліс Крисківським комунальним підприємством». Цей аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03р. №1160-ІУ та "Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. № 308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Крисківської сільської ради «Про встановлення плати за надання послуг по водопостачанню населення сіл Криски, Іваньків, Великий Ліс Крисківським комунальним підприємством». 1. Опис проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання. В селах Криски, Іваньків, Великий Ліс у сфері надання комунальних послуг з водопостачання єдиним виробником послуг є Крисківське комунальне підприємство. Утримання власних і прийнятих підрозділів та виробництво комунальних послуг відбувається за рахунок коштів, сплачених споживачами послуг - населенням, бюджетними організаціями та установами, іншими сторонніми організаціями та підприємствами населених пунктів. Розрахунок вартості послуг з водопостачання здійснювався на підставі діючих нормативів, аналізу фактичних витрат попереднього року, цін на енергоносії, витратні матеріали, а також з врахуванням змін обсягів подачі води, змін використання матеріальних та трудових ресурсів. Регулювання викликане необхідністю якісного надання послуг з водопостачання – відшкодування повної собівартості послуг. Досягнення цієї мети можливе шляхом подальшого удосконалення і переобладнання системи видобування, транспортування та розподілу води, підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, покращення показників виробництва, можливістю утримання у належному стані виробничого обладнання і будівель. З метою запобігання ситуації, коли діючі тарифи не відповідають рівню фактичних витрат на виробництво послуг за рахунок зміни зони обслуговування, цін на енергоносії, амортизаційних відрахувань, росту чисельності та мінімальної заробітної плати виникла потреба оперативного вирішення питання перегляду тарифів. Як виявилося на практиці, зростання цін в країні на всі матеріали та послуги негативно впливає на фінансове становище підприємства і є загрозою для подальшого своєчасного надання якісних послуг. Суб'єкти, на яких проблема справляє негативний вплив. Споживачі послуг - не будуть отримувати послуги з водопостачання своєчасно, в необхідному обсязі та належної якості. Виробник послуг - не зможе утримувати виробництво в належному стані для безперебійного забезпечення споживачів якісними послугами в повному обсязі. 2. Цілі регулювання. Основною ціллю даного регулювання є виконання у сфері послуг з водопостачання Закону України від 24.06.2004 № 1875-ІУ "Про житлово - комунальні послуги" ( далі - Закон) та Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 № 959 „Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення". Цілями регулювання є : надання якісних послуг, здатних задовольняти потреби споживача у відповідності до законодавства; дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків та правил по кількості і якості зазначених комунальних послуг; забезпечення функціонування підприємства - виробника послуг на умовах самофінансування; утримання у належному стані засобів виробництва; дотримання та виконання нормативів трудового законодавства та колективного договору; забезпечення розвитку виробництва, підвищення надійності, якості технологічного процесу, впровадження енергозберігаючих заходів. 3. Альтернативи. 1. Встановлення нових тарифів на послуги з водопостачання, які відповідають економічно обґрунтованим витратам на виробництво цих послуг. Встановлення нових тарифів покращить стан надання послуг; 100% відшкодування економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг не потребує компенсації з місцевого бюджету різниці в тарифах. Фактичне зростання цін на виробничі матеріали, паливо-мастильні матеріали, додаткові обсяги обслуговування та зменшення кількості споживачів не дає можливості покривати витрати на виробництво, що тягне погіршення якості послуг та стану виробництва. Згідно Закону України„Про житлово-комунальні послуги" у місцевому бюджеті повинні бути закладені кошти на відшкодування різниці між діючими тарифами та економічно обґрунтованими витратами на виробництво зазначених послуг . 4. Відповідні заходи і механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми. Регулювання побудоване у відповідності до принципів регуляторної політики : - узгодження з відповідними службами; прийняття рішення; - інформування громадськості через засоби масової інформації щодо запропонованих змін тарифів на послуги з водопостачання ; - взаємодія з громадськістю, забезпечення прозорості запропонованих тарифів; - врахування винесених з боку громадськості пропозицій та зауважень. 5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта. Можливість досягнення цілей передбачених п.2 цього Аналізу, у разі прийняття зазначеного рішення, є цілком реальною та обґрунтованою в зв'язку з тим, що метою створення проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення зазначених проблем. Це стає можливим завдяки затвердженню зазначеним рішенням виконавчого комітету Крисківської сільської ради: - тарифів на послуги населенню з водопостачання, які будуть відповідати цілям регулювання. Розробка рішення здійснюється за принципами : - законності; - гласності ( відкритості, прозорості, загальнодоступності). 6. Очікувані результати прийняття рішення. За результатами прийняття зазначеного рішення, мають бути досягнуті цілі,які передбачені в п.2 цього Аналізу. До негативних результатів впровадження рішення можна віднести підвищення тарифів на послуги з водопостачання. Позитивними результатами є можливість вирішення проблем, які зазначені у п.1. Аналіз вигод та витрат обраного способу. Найменування Вигоди Витрати Органи місцевого самоврядування Витрати пов'язані з розробкою та впровадженням регуляторного акту. Збільшення витрат на субсидії. Виробник послуг Забезпечення 100% відшкодування тарифами економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг Забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов виробництва; Утримання виробництва у належному стані; Зменшення аварійних ситуацій; Безперебійне виробництво послуг; Впровадження енергозберігаючих технологій. Споживачі Отримання послуг належної якості в достатньому обсязі Підвищення витрат на оплату комунальних послуг 7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта. Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий. У разі виникнення необхідності до нього можуть бути внесені зміни за підсумками проведеного аналізу відстеження його результативності. У разі змін у діючому законодавстві, які можуть вплинути на дію даного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни. 8. Заходи відстеження результативності регуляторного акта. Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" на підставі даних Крисківського комунального підприємства виконавчим комітетом сільської ради. Голова постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально – економічного розвитку села Н.Т.Безкровна Інформація про оприлюднення проекту регуляторного акту сільської ради Виконавчий комітет сільської ради відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення розробленого проекту регуляторного акта виконавчого комітету сільської ради – "Про затвердження тарифів за надання послуг по помелу зерна у млинах при Крисківському комунальному підприємстві" (додається). Проект регуляторного акту, аналіз регуляторного впливу розміщені на офіційному сайті Крисківської сільської ради. Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта приймаються виконавчим комітетом сільської ради протягом місяця з дня його оприлюднення за адресою: 16213, с. Криски, вулиця Шкільна, 2 Проект УКРАЇНА КРИСКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА Коропського району Чернігівської області ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І Ш Е Н Н Я № _____________________ 2014 року Про затвердження тарифів за надання послуг по помелу зерна у млинах при Крисківському комунальному підприємстві Заслухавши виступ бухгалтера комунального підприємства Р.В.Деменко про встановлення тарифу за надання послуг по помелу зерна, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 1. Затвердити наступний тариф: 1 кг зерна – 0, 13 грн. 1 кг кукурудзи з качанами – 0, 18 грн. В разі потреби вносити зміни до тарифу за надання послуг по помелу зерна. 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет сільської ради. Сільський голова В. С.Осовик Аналіз впливу регуляторного акта проекту рішення виконавчого комітету Крисківської сільської ради «Про затвердження тарифів за надання послуг по помелу зерна у млинах при Крисківському комунальному підприємстві». Цей аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03р. №1160-ІУ та "Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. № 308 та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету Крисківської сільської ради «Про затвердження тарифів за надання послуг по помелу зерна у млинах при Крисківському комунальному підприємстві». 1. Опис проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання. Крисківське комунальне підприємство надає населенню послугу по помелу зерна. Утримання власних і прийнятих підрозділів та виробництво комунальних послуг відбувається за рахунок коштів, сплачених споживачами послуг - населенням. Розрахунок вартості послуг по помелу зерна здійснювався на підставі діючих нормативів, аналізу фактичних витрат попереднього року, цін на енергоносії, витратні матеріали, а також з врахуванням змін використання матеріальних та трудових ресурсів. Регулювання викликане необхідністю якісного надання послуг по помелу зерна – відшкодування повної собівартості послуг. Досягнення цієї мети можливе шляхом подальшого підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, покращення показників виробництва, можливістю утримання у належному стані виробничого обладнання і будівель. З метою запобігання ситуації, коли діючі тарифи не відповідають рівню фактичних витрат на виробництво послуг за рахунок зміни зони обслуговування, цін на енергоносії, амортизаційних відрахувань, росту чисельності та мінімальної заробітної плати виникла потреба оперативного вирішення питання прийняття тарифів. Як виявилося на практиці, зростання цін в країні на всі матеріали та послуги негативно впливає на фінансове становище підприємства і є загрозою для подальшого своєчасного надання якісних послуг. Суб'єкти, на яких проблема справляє негативний вплив. Споживачі послуг - не будуть отримувати послуги по помелу зерна своєчасно, в необхідному обсязі та належної якості. Виробник послуг - не зможе утримувати виробництво в належному стані для безперебійного забезпечення споживачів якісними послугами в повному обсязі. 2. Цілі регулювання. Цілями регулювання є : надання якісних послуг, здатних задовольняти потреби споживача у відповідності до законодавства; дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм, порядків та правил по кількості і якості зазначених комунальних послуг; забезпечення функціонування підприємства - виробника послуг на умовах самофінансування; утримання у належному стані засобів виробництва; дотримання та виконання нормативів трудового законодавства та колективного договору; забезпечення розвитку виробництва, підвищення надійності, якості технологічного процесу, впровадження енергозберігаючих заходів. 3. Альтернативи. 1. Встановлення тарифів на послуги по помелу зерна, які відповідають економічно обґрунтованим витратам на виробництво цих послуг. Встановлення тарифів покращить стан надання послуг; 100% відшкодування економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг не потребує компенсації з місцевого бюджету різниці в тарифах. 4. Відповідні заходи і механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми. Регулювання побудоване у відповідності до принципів регуляторної політики : - узгодження з відповідними службами; прийняття рішення; - інформування громадськості через засоби масової інформації щодо запропонованих тарифів на послуги по помелу зерна ; - взаємодія з громадськістю, забезпечення прозорості запропонованих тарифів; - врахування винесених з боку громадськості пропозицій та зауважень. 5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта. Можливість досягнення цілей передбачених п.2 цього Аналізу, у разі прийняття зазначеного рішення, є цілком реальною та обґрунтованою в зв'язку з тим, що метою створення проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення зазначених проблем. Це стає можливим завдяки затвердженню зазначеним рішенням виконавчого комітету Крисківської сільської ради: - тарифів на послуги населенню по помелу зерна, які будуть відповідати цілям регулювання. Розробка рішення здійснюється за принципами : - законності; - гласності ( відкритості, прозорості, загальнодоступності). 6. Очікувані результати прийняття рішення. За результатами прийняття зазначеного рішення, мають бути досягнуті цілі,які передбачені в п.2 цього Аналізу. До негативних результатів впровадження рішення можна віднести підвищення тарифів на послуги по помелу зерна. Позитивними результатами є можливість вирішення проблем, які зазначені у п.1. Аналіз вигод та витрат обраного способу. Найменування Вигоди Витрати Органи місцевого самоврядування Витрати пов'язані з розробкою та впровадженням регуляторного акту. Виробник послуг Забезпечення 100% відшкодування тарифами економічно обґрунтованих витрат на виробництво послуг; Утримання виробництва у належному стані; Зменшення аварійних ситуацій; Безперебійне виробництво послуг; Впровадження енергозберігаючих технологій. Споживачі Отримання послуг належної якості в достатньому обсязі 7. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акта. Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється довгостроковий. У разі виникнення необхідності до нього можуть бути внесені зміни за підсумками проведеного аналізу відстеження його результативності. У разі змін у діючому законодавстві, які можуть вплинути на дію даного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни. 8. Заходи відстеження результативності регуляторного акта. Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" на підставі даних Крисківського комунального підприємства виконавчим комітетом сільської ради. Голова постійної комісії з питань бюджету, комунальної власності та соціально – економічного розвитку села Н.Т.Безкровна
Категорія: Регуляторна діяльність | Додав: admin (04.08.2014)
Переглядів: 254 | Рейтинг: 0.0/0
Схожі матеріали
Нажаль, схожого нічого не знайшлось!
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]